เส้นทางสู่ความยั่งยืนของ ปตท.

2521

แก้ไขวิกฤตขาดแคลนน้ำมัน
/ จัดจ้างขนส่งน้ำมันจากต่างประเทศด้วยตนเอง

2523

เปลี่ยนชื่อสถานีบริการน้ำมัน
จาก "สามทหาร" เป็น ปตท.

2527

สร้างคลังและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม 6 แห่งทั่วประเทศ
/ ขนส่งก๊าซหุงต้มไปยังคลังที่วประเทศ

2528

จัดตั้ง ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมของคนไทย

2528

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
เปิดโรงแยกก๊าซธรรมชาติและสวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง

2534

จำหน่ายน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
ชื่อ "พีทีที ไฮ ออคเทน ไร้สารตะกั่ว
รายแรกของไทย

2537

กำเนิดโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่

2540

สู้วิกฤตต้มยำกุ้งแปรรูป ปตท.
เพื่อระดมทุนจากตลาดหุ้น

2544

จดทะเบียน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
ในตลาดหลักทรัพย์

2545

เริ่มธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน

2546

เปิดตัวสถานีบริการน้ำมันเต็มรูปแบบ
"PTT Life Station"

2547

สร้างศูนย์การศึกษาเรียนรู้
ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

2550

สถานีบริกานต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์
สาขา ถนนบางนา - ตราด กม.14
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

2554

นวัตกรรมแก้วกาแฟ พลาสติกชีวภาพ
ย่อยสลายได้ "Amazon Bio Cup"

2554

เริ่มนำเข้าก๊าซ LNG เป็นครั้งแรก

2557

ก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี

2559

เปิดบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า PTT EV Station

2561

โอนย้ายธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกไปเป็น PTTOR

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

CHANGE for Future of Thailand 4.0

ผมต้องการให้ ปตท. เป็นความภาคภูมิใจและเป็นสมบัติของคนไทยอย่างแท้จริง โดยการสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ประเทศไทยเราเจริญ รุ่งเรือง มีคนในกลุ่มชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น มีผู้ประกอบการไทยขนาดกลาง ขนาดเล็กมากขึ้น คนไทยมีงานทำ มีรายได้ การตกงานเป็นศูนย์ และมีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์


บทสัมภาษณ์จากคอลัมน์ Cover Story วารสารบ้านเรา PTT Spirit ฉบับที่ 581 ประจำเดือนกันยายน 2561

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่